top of page

Asiakas- ja potilasrekisteri 


Rekisterinpitäjä 
Urheiluhieroja - Voice Massage™ -terapeutti Piia Oikarinen Hoitokeskus Neliapila 
Martinkatu 3 
20810 Turku 
p.040-5847332
piia@piia.fi


Yhteyshenkilö 
Piia Oikarinen 

Rekisterin nimi 

Urheiluhieroja - voice massage-terapeutti Piia Oikarisen yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri Rekisterin käyttötarkoitus Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: 
-    Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

-    Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

-    Terveydenhuoltolaki

-    Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilaskirjoista 

Rekisterin tietosisältö
Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja. 


Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamia tietoja. 


Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Jos asiakkaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta ja 120 vuotta syntymästä, jos kuolemasta ei ole tietoa. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle esim potilaan hoitavalle lääkärille. Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä. Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Rekisterin suojaus

Asiakas- ja potilasrekisterin manuaalista rekisteriä säilytetään Hoitokeskus Neliapilan lukituissa tiloissa ja henkilökunnan valvonnassa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain urheiluhieroja - voice massage-terapeutti Piia 
Oikarisella.

Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakstietokanta sijaitsee, on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta. 


Rekisteriseloste päivitetty 25.5.2018 
 

bottom of page